קופת חולים מכבי באר שבע שעות פתיחה

מועדי פתיחה של חנויות קופת חולים מכבי ב באר שבע

קופת חולים מכבי שעות פתיחה, מכבי באר שבע, שדי בן גוריון 1
פתוח

סניף קופת חולים מכבי ב באר שבע, שדי בן גוריון 1

קופת חולים מכבי שעות פתיחה, מכבי באר שבע, יוהנה ז\'בוטינסקי 7
פתוח

סניף קופת חולים מכבי ב באר שבע, יוהנה ז\'בוטינסקי 7

קופת חולים מכבי שעות פתיחה, מכבי באר שבע, בית אל 31
פתוח

סניף קופת חולים מכבי ב באר שבע, בית אל 31

קופת חולים מכבי שעות פתיחה, מכבי באר שבע, הרצוג 2
פתוח

סניף קופת חולים מכבי ב באר שבע, הרצוג 2

קופת חולים מכבי שעות פתיחה, מכבי באר שבע, הדעת 102
פתוח

סניף קופת חולים מכבי ב באר שבע, הדעת 102

קופת חולים מכבי שעות פתיחה, מכבי באר שבע, התקווה 4
פתוח

סניף קופת חולים מכבי ב באר שבע, התקווה 4

קופת חולים מכבי שעות פתיחה, יתיר, מרפאת יתיר, יתיר
פתוח

סניף קופת חולים מכבי ב באר שבע, יתיר